Termékek értékelésére vonatkozó szabályzat


ÉRTÉKELÉSEK

A tintacentrum.hu weboldal termékadatlapjain található értékelés ingyenes és moderált. A BSX-com BT. nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban megjelenő tartalomért. A felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan - a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló - felhasználási jogot adnak a BSX-com BT. részére. A megjelenő hozzászólások csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le, illetve terjeszthetők és kizárólag a BSX-com BT írásbeli hozzájárulásával lehet őket más célból felhasználni.

FELHASZNÁLÓK

A tintacentrum.hu oldalon a termékértékelési fórum nyilvános, bárki használhatja. A felhasználók kifejthetik véleményüket az adott termékről. A felhasználók kötelesek betartani a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit.

ADATVÉDELEM

Az üzemeltető - a mindenkor hatályos törvények valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint - saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében. Tilos egy másik személy valós, személyes adatát (név, lakhely, munkahely, beosztás stb...) engedély nélkül közzé tenni.

MODERÁLÁS

A hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat. A hozzászólások tartalmáért a BSX-com BT felelősséget nem vállal, de ha az adott hozzászólás saját vagy mások jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, azt indoklás nélkül törölheti. A hozzászólásban nem lehet más nyereségorientált vállalkozást, terméket, szolgáltatást reklámozni, beleértve a nyereségérdekelt, bevételorientált weblapokat is, melyeknek a tintacentrum.hu nem kíván nyilvánosságot biztosítani. A nem nyereségérdekelt kezdeményezésekre ez nem vonatkozik.

A moderátor indoklás nélkül törölheti a:
- a vitapartner vagy más személyét sértő hangnemű, vétség, szabálysértés, bűncselekmény elkövetésével vádoló
- személyiségi illetve közösségi jogokat sértő
- adatvédelmi törvényeket sértő
- agresszív, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő
- a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütköző illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást vagy arra való jelentkezést tartalmazó
- a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit; a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sértő
- népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmazó
- más személyes adatait nyilvánosságra hozó, másról kompromittáló kép, mozgókép vagy hangfelvételt közlő
- nem a vita tárgyával vagy a topic címével összefüggő
- törölt hozzászólást idéző vagy ismétlő
- bújtatva vagy közvetlenül más céget vagy a cég szolgáltatásait reklámozó
- nicket sértő vagy lejárató, alpári című vagy tartalmú, trágár szavakat tartalmazó
- a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozó vagy zavaró
- témaromboló (ún. off-topic) hozzászólásokat
- szerzői jog hatálya alá eső, illegális letöltésre lehetőséget adó vagy nem a topic témájához kapcsolódó linket, vagy hozzászólást.

LETILTÁS

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók IP-címéről érkező hozzáféréseket korlátozhatják.