14 napos elállás

Vásárlástól való elállási jog gyakorlásának részletei


A vásárlástól való elállás, valamint a 14 napos elállási jog azt jelenti, hogy a webáruházunkban megvásárolt terméket 14 naptári napon belül, akár indoklás nélkül is visszavesszük, ha meggondoltad magad. A vásárlástól való elállást már a megrendelés napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is megteheted. Fontos, hogy ez csak a természetes személyekre vonatkozik, cégekre nem.

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁSRÓL

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének (azaz a megrendelés leadásának) a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban, továbbá az áru átvételét követő 14 naptári napig gyakorolja elállási jogát. Az elállás joga a megrendelt termék szaküzletünkben történő személyes, illetve csomag ponti átvétele esetén is gyakorolható. A fogyasztónak az Elállási/Felmondási nyilatkozatát írásos formában e-mail küldéssel vagy postai úton és telefonon történő bejelentéssel van lehetősége érvényesíteni elérhetőségeink egyikén.

TERMÉK VISSZAKÜLDÉSE

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia! Az vásárló által utánvétellel küldött elállással érintett terméket nem áll módunkban átvenni. Az elállási jog gyakorlása az Elállási/Felmondási nyilatkozattal bejelentett termék, szaküzletünkbe történő visszajuttatásával lehetséges. Az ügyfél kérésére és költségére gondoskodunk a visszaszállításról, az erre vonatkozó igényeket ügyfélszolgálatunkkal szükséges egyeztetni.
Elállási nyilatkozat letöltése

ÁTVÉTELI PONT

TintaCentrum üzlet
Cím: 7622 Pécs, Somogyi Béla u. 2.
Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 8:00-17:00, szombaton 9:00-13:00

TOVÁBBI HASZNOS TUDNIVALÓK

Ha a vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Elállási/Felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül, a BSX-com BT. visszatéríti a vásárló által a megrendeléskor kifizetett szállítási költséget is.
Elállás esetén követelhetjük a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését, valamint a kipróbálást meghaladó használatból bekövetkezett értékcsökkenés különbözetétét. Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

 A vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát:

  • olyan termék értékesítése esetében, amely a vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza
  • hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a vásárló felbontotta
  • valamint a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

A fentiek kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő vásárlóink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek. Fogyasztónak nem minősülő vásárlót (cég, egyesület, alapítvány stb.) a 14 napos, indoklás nélküli elállási jog nem illeti meg.